Publicaties

De Kring geeft een aantal keer per jaar een Bulletin uit, waarin bijdragen over de farmaciehistorie worden gepubliceerd. Hieronder kunt u de uitgaven uit de periode 1951-2006 downloaden. Van de daarna verschenen issues wordt alleen een inhoudsopgave weergegeven.

U kunt een recent Bulletin bestellen via redactie@kringbenelux.eu. Prijs: € 13,- per stuk (inclusief verzendkosten), zolang de voorraad strekt.

Copyright voor alle publicaties berust bij de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux en de auteurs. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich richten tot het bestuur.