Database Apothekers in de Lage Landen tot 1600

Online publicatie

Overzicht van alle bekende informatie over apothekers die tot 1600 in de Nederlanden gevestigd waren

In versie 8.0 zijn 51 tot nu toe onbekende apothekers opgenomen, opgespoordin het Zeeuws Archief, het Algemeen Rijksarchief-Brussel, het Brabants Historisch Informatie Centrum, de Bossche Encyclopedie, het Archief vd tafel vd Heilige Geest van ’s-Hertogenbosch, het Utrechts Archief, Archief Eemland, Regionaal Archief Alkmaar, Regionaal Archief Dordrecht, Erfgoeg Leiden, Rijksarchief te Gent, Rijksarchief te Hasselt, Archivesportaleurope, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Oud-archief van de stad Roermond, Archief De Domijnen Sittard-Geleen en in tot nu toe over het hoofd geziene publicaties.

Daarnaast is van 49 al bekende apothekers aanvullende informatie toegevoegd. De toegevoegde informatie is in de database in rood aangegeven.

De database is samengesteld door Nanno Bolt, die al verschillende keren publiceerde over de laatmiddeleeuwse apotheker.