Database Apothekers in de Lage Landen tot 1600

Online publicatie

Overzicht van alle bekende informatie over apothekers die tot 1600 in de Nederlanden gevestigd waren

In versie 7.0 zijn 32 tot nu toe niet bekende apothekers toegevoegd. Deze apothekers zijn aangetroffen in de gedigitaliseerde archieven van Enkhuizen, het Regionaal Archief Dordrecht, het Rijks archief van België, www.wiewaswie.nl, het StreekArchief Voorne-Putten, het Stadsarchief  Amsterdam, het Stadsarchief Rotterdam, het Streekarchief Midden-Nederland, het Nationaal Archief, de Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, het Westfries Archief en les Archives de l’Etat à Arlon, Liège en Mons.

Daarnaast is van zestien apothekers aanvullende informatie opgenomen.

De database is samengesteld door Nanno Bolt, die al verschillende keren publiceerde over de laatmiddeleeuwse apotheker.