Database Apothekers in de Lage Landen tot 1600

Online publicatie

Overzicht van alle bekende informatie over apothekers die tot 1600 in de Nederlanden gevestigd waren

In versie 6.0 zijn 107 tot nu toe niet bekende apothekers toegevoegd. Het gaat om:

  • 46 apothekers uit de gedigitaliseerde archieven van Enkhuizen, de Weeskamer van Leiden, het Zeeuws Archief, het West-Brabants Archief, het Erfgoed ’s-Hertogenbosch, het Regionaal Archief Nijmegen, het Reg.Hist.Centrum Limburg, Inventaire des archives de l’Université de Louvain, het Rijks archief van België, www.wiewaswie.nl , het StreekArchief Voorne-Putten, het StadsArchief Delft, de Archiefbank Vlaanderen, het Archief Eemland en het Utrechts Archief
  • 48 apothekers-kruideniers van de ledenlijst van de Kruydhalle te Brugge
  • 13 apothekers vermeld in de Bulletins van de Kring uit de periode 2007-2010

Daarnaast is van een dertigtal apothekers aanvullende informatie opgenomen.

De database is samengesteld door Nanno Bolt, die al verschillende keren publiceerde over de laatmiddeleeuwse apotheker.