Bulletin 133 (mei 2018)

In deze editie

Vooraf

Van de redactie p. 4-5

Artikelen

Het sonnet 'Le bonheur de ce monde' van Plantijn J. Lemli en G. Gilias p. 6-17
Apothekers in het Bourgondisch Rijk N. Bolt p. 18-45
De gapers van Anton van Os P. van den Hooff p. 46-69 Overgenomen uit Het Peperhuis 2017, p. 36-49

Personalia

In memoriam prof. dr. Jozef Lemli (1928-2017) p. 70-73
In memoriam Hugo van der Meer (1925-2017)