Bulletin 131 (september 2016)

Bulletin

Met o.a. een verslag van het jaarcongres 2016 te Dordrecht en verschillende historische bijdragen.

Inhoudsopgave

  Verslag jaarcongres 2016 te Dordrecht p. 1-3
  Verslag algemene ledenvergadering 2016 p. 4-5
H. Deelstra De internationale samenwerking van de apothekers van 1913 tot aan de Tweede Wereldoorlog p. 6-29
H. Beukers Boerhaave als hortus praefecti p. 30-45
H. Smeets De apothekers in de Gulpen in de 19de eeuw p. 46-54
  Mededelingen (I) p. 55-56
R. Van Hautekerke De Florentijnse iriswortel p. 57-60
  Mededelingen (II) p. 61-63
  In memoriam: Hugo Leupe (1939-2016) p. 64-65
  Errata p. 66
  Boekbespreking: Maria del Carmen Francés Causapé, Los medicamentos del farmacéutico francés Jules Antoine Ratié ([Madrid]: 2016) p. 67