Bulletin 129 (september 2015)

Bulletin

Met o.a. een verslag van het jaarcongres 2015 te Leiden en verschillende historische bijdragen.

Inhoudsopgave

  Verslag jaarcongres 2015 te Leiden p.1-3
  Verslag algemene ledenvergadering 2015 p. 4
A.M. van Prooijen ‘Arabische gom / Gummi Arabicum (bezorgd en ingeleid door S. Debruyne) p. 5-20
G. Gilias Andreas Vesalius: de sierinitialen in De Humani corporis fabrica libri septem p. 21-38
  Mededelingen p. 39-44
  Boekbespreking: Maria del Carmen Francés Causapé, El profesor Rafael Folch Andreu: aspectos de la ocupación docente, sanitaria e hidrológica ([Madrid]: 2015) p.44