Gebundelde lezingen jubileumcongres 1975

Overige uitgaven

In dit issue van het Farmaceutisch Tijdschrift voor België is een deel van de voordrachten gebundeld, die gehouden werden op het congres ter ere van het 25-jarig bestaan van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux.

Inhoudsopgave Farmaceutisch Tijdschrift voor België 53.1 (1976):

L.J. Vandewiele

Jubileum Kongres van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

p.1-2
L. De Causmaecker

Le Titien, d'après le portrait par lui-même, vers 1562, sur un pot de pharmacie Vénitien du XVIe siècle

p. 3-9
A. De Smet

Les savants du Benelux dans l'évolution de la cartographie

p. 10-17
L. Elaut

Een beruchte ommezwaai in de geneeskunde: van de piskijkerij naar het wetenschappelijk onderzoek van de urine

p. 18-24
A. Evrard De Gentse Pinel Jozef Guislain p. 25-28
C. Francès

Los congresos internacionales de farmacia que tuvieron lugar en Bruselas en el siglo XIX, a travès de la prensa farmaceutica espanola

p. 29-36
K. Ganzinger

Drei Niederlander als Förderer des österreichischen Gesundheitswesens und der Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert: Van Swieten, Jacquin, Ingen-Housz

p. 37-48
J.B. Gillis George Sarton et l'histoire de la science p. 49-52
A. Guislain

Propos sur l'évolution historique de la pharmacie et du pharmacien

p. 53-54
B. Mattelaer

Historisch overzicht van de benoeming der ereleden van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

p. 60-65
C. Rubiola

Manuscrits ayant trait à des sujets médicaux de la bibliothèque nationale de Turin

p. 66-76
A. Sanchez-Moscoso Influencia de Van Helmont en Espana p. 77-84
W. Schneider

Ein Brief von Johan Eliza de Vrij an Philipp Phoebus

p. 85-90
E.G. Segers

De l'utilité de l'histoire de la Pharmacie

p. 91-93
H. Tartalja Vie et œuvre de Jean Baptiste Lalangue p. 94-102
L.J. Vandewiele

Over de zin van de beoefening van de geschiedenis van de farmacie

p. 103-108
D.A. Wittop Koning De verbreiding van de Delftse apothekerspot p. 109-113
  Mededelingen p. 114-115
  Boekbespreking p. 116-116