Over

De Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux werd opgericht in 1950 met als doel: "de bevordering van de studie en belangstelling voor de geschiedenis van de farmacie, o.a. door het doen houden van voordrachten, lezingen, het organiseren van congressen, het uitgeven van «Mededelingen» (Bulletin), [en] het onderhouden van contact met andere verenigingen op historisch gebied". Indertijd is bewust gekozen voor een vereniging in Beneluxverband, omdat de geschiedenis van België, Nederland en Luxemburg zó verweven is dat men die eigenlijk niet moet scheiden.

Sinds de oprichting organiseert de Kring een of tweemaal per jaar een congres en geeft een aantal keer per jaar het Bulletin uit, waarin bijdragen over de farmaciehistorie worden gepubliceerd. Sinds kort ontvangen leden bovendien regelmatig een digitale nieuwsbrief met informatie over publicaties, lezingen en tentoonstellingen die relateren aan de geschiedenis van de farmacie.

De Kring is lid van de International Society for the History of Pharmacy. Deze internationale vereniging werd opgericht in 1926 en telt inmiddels 27 nationale verenigingen als haar leden.

Overzicht van voorzitters sinds de oprichting
Dr. Pieter H. Brans (1950-1961)
Apr. Isidore Etienne (1961-1970)
Apr. Eddy L. Ahlrichs (1970-1989)
Apr. Bernard Mattelaer (1989-1996)
Apr. Guy Gilias (1996-2006)
Dr. Annette I. Bierman (2006-2017)
Apr. Romain Van Hautekerke (2017-)

U kunt meer informatie vinden over de ontstaansgeschiedenis van de Kring in de Synopsis over de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, die werd samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1975. U vindt deze synopsis hier.

 

Bestuur 2021-2022

Voorzitter
Romain Van Hautekerke

Secretaris / Redacteur Bulletin
Wouter Klein

Penningmeester
Dieke Kok-Bouma

Assessoren
Guy De Munck
Evelien Vanden Berghe
Peter van den Hooff
Wim Rakhorst
Bob Vanhaverbeke