Bulletin 133

Tijdens het jaarcongres in Haarlem werd het nieuwe Bulletin gepresenteerd aan het aanwezige publiek. Onder de nieuwe redacteur kreeg het tijdschrift van de Kring een nieuw ontwerp en een nieuw formaat. De inhoud blijft zoals u die gewend bent.

In dit issue vindt u een bijdrage over apothekers in het Bourgondische Rijk en worden het sonnet 'Le bonheur de ce monde' van Christoffel Plantijn (1520-1589) en de gaperverzameling van de Haarlemse drogist Anton van Os (1889-1982) besproken.

De leden die aanwezig waren tijdens het jaarcongres hebben daar een exemplaar uitgereikt gekregen, de leden die niet aanwezig waren krijgen een exemplaar thuisgestuurd.

Niet-leden kunnen een exemplaar bestellen via redactie@kringbenelux.eu. Prijs: € 13,- per stuk (inclusief verzendkosten), zolang de voorraad strekt.

Guy Gilias krijgt het eerste exemplaar in de nieuwe vormgeving overhandigd door huidig redacteur Wouter Klein. Gilias was tussen 1994 en 2017 bijna ononderbroken lid van de redactie van het Bulletin.