De pest te Leuven, 1634-1636: de kapucijnen en de zorg om de mens

Dit boek neemt u mee naar een turbulente tijd te Leuven, waarin de stad getroffen werd door de pest (1635). De kapucijnen speelden in deze periode een belangrijke rol door als eersten hulp te bieden aan de slachtoffers.

De pest te Leuven, onder redactie van dr. Geert Van Reyn (Katholieke Universiteit te Leuven), focust op de pestepidemie die woedde in 1634-1636 te Leuven en waarvan de kapucijn en mysticus Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch een belangrijk slachtoffer werd. Verschillende thema's hierrond worden verder uitgewerkt en uitgediept. In een inleiding wordt een beeld geschetst van de stad Leuven net voor de pestepidemie. De eerste bijdrage geeft de medische kijk weer op de pestziekte, deze van toen en nu. Voorts komen ook de maatregelen die men er tegen nam aan bod, en de behandelingen die er tegen werden voorgeschreven. Ook de organisatie van de zielzorg en de verering van de pestheiligen te Leuven worden hier niet vergeten. Een interessante bijdrage is de invloed van het weer tijdens de jaren 1633-1636 op de pestepidemie. Een laatste bijdrage vormt een brug naar het tweede deel: de zorg van de kapucijnen voor de pestlijders. Hier helpt de bespreking van Alessandro Manzoni'€s "I promessi sposi" de impact van een pestepidemie beter te begrijpen. Deel twee is volledig gewijd aan de geschiedenis van de kapucijnen: de geschiedenis van de orde, specifiek in de Nederlanden, het bestuur van de orde, hun spiritualiteit in de Nederlanden, zielzorg, apostaten, dagelijks leven, alsook hun literaire bedrijvigheid worden uitvoerig toegelicht. In het derde deel wordt de aandacht toegespitst op de kapucijnen te Leuven: de kloosterstichting, weldoeners, en enkele belangrijke Leuvenaars die kapucijn werden. Tenslotte wordt ingezoomd op het leven, werken en spiritualiteit van Joannes Evangelista van '€s-Hertogenbosch. De publicatie is voorzien van talrijke illustraties en biedt een ruime bibliografie per sectie.