Najaarsbijeenkomst van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

7 okt 2023
(11:00-17:00)

Locatie

KAVA Congres Centrum
Consciencestraat 41
2018 Antwerpen
België

Voertaal

Nederlands

Entree

€ 65,00
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in 2023 in Antwerpen, in het KAVA Congres Centrum.

Zaterdag 7 oktober

11:00-11:15 Registratie en koffie & thee
11:15-11:30 Welkomstwoord door de voorzitter
11:30-12:15 Nanno Bolt: 'De middeleeuwse apotheker in de Lage Landen'
12:15-13:00 Piet Vree: 'Honderd jaar Nederlandse farmacopee: spiegel van wetenschappelijke keerpunten'
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:30 Algemene ledenvergadering
14:30-15:15 Ria Van den Broek: 'Softenon'
15:15-16:00 Martijn Collijs: 'Hoe de sixties-apotheker evolueerde van pillendraaier tot huisvader van het volk'
16:00-16:45 Sim D’Hertefelt: 'Wat we van planten kunnen leren voor de mentale gezondheid'
16:45 Afsluiting door de voorzitter
Afsluitende borrel en de mogelijkheid tot het bezichtigen van de historische collectie van de KAVA

Na afloop van het congres is voor deelnemers gelegenheid om gezamenlijk, op eigen kosten te eten.

De kosten voor deelname zijn €65 euro, voor het gehele dagprogramma inclusief borrel. U kunt zich opgeven door uiterlijk 1 oktober te mailen naar penningmeester@kringbenelux.eu, dat u aanwezig zult zijn. De kosten kunt u overmaken naar NL77INGB0001974912 t.n.v. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux o.v.v. uw voor- en achternaam. Gebruik bij betalingen vanuit België ook de BIC van de ING: INGBNL2A. Voor vragen kunt u zich richten tot de organisatie via info@kringbenelux.eu.