Promotie Piet Vree

21 okt 2020
(11:15-12:00)

Locatie

Nederland

Voertaal

Nederlands
Vree deed de afgelopen jaren aan de Universiteit Leiden onderzoek naar de bereiding en het onderzoek van geneesmiddelen in Nederlandse farmacopees tussen 1851 en 1966. Op 21 oktober om klokke 11:15 verdedigt hij zijn proefschrift. Vanwege corona is de promotie alleen digitaal bij te wonen.

Vree onderzocht voor zijn proefschrift welke wetenschappelijke vorderingen in zes uitgaven van de Nederlandse Farmacopee zijn aan te wijzen. Zijn onderzoek toont aan dat het invloeden uit en ontwikkelingen in een groot scala van wetenschapsgebieden betreft. Vooral fysische en analytische chemie spelen een voorname rol, gevolgd door microbiologie en farmacologie bij het onderzoek van geneesmiddelen. Fysische chemie en microbiologie blijken relevant voor de bereiding van geneesmiddelen. Achtereenvolgende uitgaven van de farmacopee weerspiegelen de vooruitgang in de farmaceutische wetenschappen, die met enige vertraging de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen volgen. Niet-wetenschappelijke factoren die invloed hebben gehad op Nederlandse farmacopees zijn de beperkte schaalgrootte van de apotheek, het wetgevende karakter van de farmacopee en de internationale afspraken over standaardisatie van geneesmiddelen.

Promotoren zijn prof. dr. H.-J. Guchelaar en prof. dr. H. Beukers. De promotie is uitsluitend online te volgen via de algemene videolink: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie. Na doorklikken op de datum kun je verder inzoomen.