Congres: Materia medica on the move II. Contextualizing drug components as collectables, commodities, and cultural markers in the early modern period

4 okt 2017 (19:15)
t/m 6 okt 2017 (13:00)

Locatie

ARTIS Bibliotheek
Plantage Middenlaan 45-45A
1018 DC Amsterdam
Nederland

Voertaal

Engels
Meerdaags congres over de verschillende rollen van geneesmiddelcomponenten in de vroegmoderne samenleving, met onder meer een kleine tentoonstelling van topstukken uit de ARTIS Bibliotheek en een workshop 17de-eeuwse farmacie.

Meer informatie en het programma vindt u hier.