Farmaceutisch Historische Dag 2012

De Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie K.N.M.P. organiseert de 31e Farmaceutisch Historische Dag, wederom in Bronbeek (Arnhem) en wel op donderdag 1 november 2012. Uitgebreidere berichtgeving hierover kunt U binnen niet al te lange tijd aantreffen op de website van de KNMP. En ook via die website kunt U zich dan voor deze bijeenkomst opgeven.